Platba dovolené zaměstnavatelem – FKSP

Co je FKSP

Pokud to Váš zaměstnavatel umožňuje, zajistíme Vám čerpání příspěvku na dovolenou z fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP)
přímo od Vašeho zaměstnavatele.

V rámci FKSP lze objednat kterýkoliv balíček ubytování nebo pobyt dle ceníku.

Na Vámi vybraný pobyt vystavíme fakturu Vašemu zaměstnavateli.

Potřebné údaje

Objednávka pobytu musí obsahovat především tyto údaje:

  • jméno a příjmení zaměstnance a rodinných příslušníků, kteří mají být na faktuře uvedeni (mají nárok na čerpání z FKSP)
  • výše příspěvku z FKSP na jednotlivé rodinné příslušníky,
  • fakturační adresu
  • IČO a DIČ zaměstnavatele 
  • přesně formulované údaje, které zaměstnavatel na faktuře požaduje

Na základě těchto údajů a informací v objednávce zašleme Vašemu zaměstnavateli fakturu pro platbu pobytu.

Jak lze FKSP využívat

Z prostředků FKSP lze čerpat celou řadu benefitů jako jsou například:

  • náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných zařízení, rehabilitačních zařízení včetně masáží a zařízení pro zájmovou činnost
  • uhradit nákup vitaminů pro zaměstnance a přispět zaměstnancům na očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě a hepatitis A, v případě, že není hrazeno ze zdravotního pojištění
  • přispět zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na rekreační pobyty, včetně rehabilitace, a na zájezdy, a to v tuzemsku i v zahraničí
  • přispívat zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na vstupenky na kulturní a sportovní akce a na dopravu na tyto události
  • hradit za zaměstnance příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo jeho část

 

Pokud jste Vy, nebo Vaši rodinní příslušníci zaměstnanci, informujte se u Vašeho nadřízeného o těchto výhodách a benefitech a nenechte si ujít jedinečnou příležitost, jak ulehčit Vašemu rodinnému rozpočtu. My Vám rádi pomůžeme a vyjdeme vstříc. 

 

Benefit Plus

Příspěvek na dovolenou můžete u nás čerpat i z programu zaměstnaneckých výhod Benefit Plus.

V rámci programu Benefit plus lze objednat ubytování se snídaní dle našeho ceníku.

Přes Benefit plus nelze objednat pobytové balíčky, pouze ubytování se snídaní.                                   
© Copyright 2015 Hotel Maxant.
Značka Hotel Maxant je registrovanou ochrannou známkou.

Produkce Alistra.cz. SEO stránek provádí společnost Alistra s.r.o.